Красилівський р-н. Економіко-географічна характеристика. Чатина 6 » Моє місто Красилів

Вхід на сайт

Привіт, шановний відвідувач нашого сайту!
Введіть ваші дані. Якщо потрібно, можна відновити пароль

Ввійти на сайт Реєстрація на сайті
Моє місто Красилів » Про Красилів » Новини Красилова » Красилівський р-н. Економіко-географічна характеристика. Чатина 6Красилівський р-н. Економіко-географічна характеристика. Чатина 6

Наша справжня адреса -

Грунти Красилівщини.


Щодо якості ґрунтів, то вони досить посередні на фоні всієї області. Красилівський район, згідно даних земельного кадастру, по якості ґрунтів займає тільки одинадцяте місце в Хмельницькій області. Основними типами ґрунтів на Красилівщині є:
1. Дерново-підзолисті ґрунти.
2. Опідзолені лісостепові ґрунти, що включають в себе сірі та темно-сірі опідзолені ґрунти, чорноземи опідзолені.
3. Чорноземи типові.
4.Чорноземно-лучні і лучні ґрунти.
5. Лучно-болотні і болотні ґрунти.

Найбільш поширеними ґрунтами на території району є опідзолені лісостепові ґрунти та їх еродовані різновиди. Вони займають 40297 га орних земель, в тому числі: сірі - 671 га, темно-сірі та чорноземи опідзолені і їх еродовані різновиди - 39626 га. Ці ґрунти часто оглеєні, що знижує їх природну родючість.

Чорноземи типові на лесовидних відкладах і їх еродовані різновиди займають 35260 га, чорноземи на щільних породах - 392 га.

Чорноземно-лучні ґрунти займають площу 1855 га. Вони розміщені на понижених елементах рельєфу в заплавах річок, по днищу балок.

Лучні та лучно-болотні ґрунти займають площу 12339 га. Ці ґрунти є гідроморфними. Тут рівень ґрунтових вод близько підходить до поверхні. Дані ґрунти потенційно родючі, багаті на поживні речовини, але в результаті сильної оглеєності та заболоче¬ності вони є малопродуктивними. Для більш ефективного їх використання необхідно проводити меліоративні заходи.

В районі налічується біля 44990 га землі, підданих водній ерозії. З них угіддя з легкозмитими ґрунтами складають 22680 га, із середньо змитими - 21245 га, сильно змиті - 1065 га.

Кам'янистих сільськогосподарських угідь в районі налічується 258 га, поширені вони у СК „Правда".

Кислі ґрунти займають в районі 28304 га с/г угідь, з них орні землі - 26723га. Ці ґрунти характеризуються пониженими фізичними властивостями, пониженим вмістом кальцію та магнію. Вони вимагають проведення хімічної меліорації.

На Красилівщині є також 5822 га перезволожених сільгоспугідь, з них орні землі - 3510 га. В заплавах річок розташована 992 га і поза заплавами - 4830 га.

В районі налічується більше 3 тисяч гектарів осушених земель, але, на жаль, не всі вони використовуються ефективно.

Найгірші ґрунти - на південь від р.Случ. Тут поширені темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені. Типові чорноземи представлені тільки чорноземами глибокими малогумусними, які неширокою смугою простягаються від східної частини великозозу-линецьких полів, через західні заслучнянські, до Глібок, а далі вздовж Бужка майже до Веселівки.

В центральній частині району (на північ від Случі) переважають чорноземи опідзолені та чорноземи глибокі мало гумусні. Проте тут є вкраплення й ґрунтів гіршої якості (сірі - в районі Мончинець та темно-сірі - Чернелівка та Пилипи). Біля Манівець з'являються й чорноземи глибокі мало гумусні карбонатні.

Північна ж частина району майже всуціль зайнята чорноземами глибокими малогумусними, чорноземами глибокими малогумусними карбонатними і, в районі Криворудки, чорноземами глибокими малогумусними вилуженими. Виняток складають тільки землі на схід від тієї ж Криворудки та васьківчицькі поля, де переважають чорноземи опідзолені.

Основним джерелом матеріалів даного розділу є книга "Крізь плин віків... Історія Красилівщини."
Автор - О.В.Байдич.
Якщо у Вас є ще якісь відомості - залишайте їх у коментарях!