Вхід на сайт

Привіт, шановний відвідувач нашого сайту!
Введіть ваші дані. Якщо потрібно, можна відновити пароль

Ввійти на сайт Реєстрація на сайтіВизначні Красилівчани

Наші земляки, що досягли успіху та слави
Арсенюк П.А.
Баранецький П.К.
Бенюк В.О.
Болюх Р.І.
Бородій В.О.
Булаєнко В.Д.
Вербицький Є.Т.
Відорт Г..
Водзінський Д.І.
Вознюк І.Т.
Горенко Л.В.
Гринюк Я.К.
Гуменюк Н.М.
Диса Л.Ю.
Дмитрук М..
Думка О.А.
Дячук А.Ю.
Єневич Ф.Ф.
Заголдний В.В.
Захаров В.Ф.
Каневський К..
Кирилюк Ю.В.
Кізюн П.К.
Ковальчук В.Ф.
Когут Г.І.
Кокойко І.М.
Колесник В.Д.
Коломієць М.І.
Кравчук В.В.
Красуцький М.І.
Крикун Ю.В.
Курко О.П.
Лаврик А.У.
Леонтюк А.К.
Либа М.Г.
Масловський І.О.
Михайлюк В.М.
Михайлюк М..
Михайлюк О.Й.
Міллер Е.Р.
Нечипорук В.М.
Ніколайчук В.І.
Пахольчук Ф.Є.
Римарук І.М.
Рудюк В.М.
Сидорук Г.Я.
Синиця Г.М.
Скибицький М.К.
Слободян М.Л.
Сташевська А.П.
Суховецький Г.Д.
Табола М.М.
Терлецький І..
Тимчук М.Ф.
Франчук В.О.
Харченко І.Я.
Хімічев Б.П.
Ходоровський В.І.
Хотовицький С.Х.
Шевчук Н.Ф.
Шкурін Є.А.
Яблонський О.В.

Інші визначні Красилівщани

Котюк Іван Ілліч

Наша справжня адреса -

Котюк Іван Ілліч

Котюк Іван Ілліч

Доктор юридичних наук, завідувач кафедри криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Народився 2 липня 1946 року у с.Росолівці, Красилівського району, Хмельницької області.
Закінчив Росолівецьку восьмирічну школу та 9–11 класи Великочернятинської середньої школи, навчався на факультеті фізичного виховання Кам’янець-Подільського педінституту та у Кам’янець-Подільському культосвітньому училищі. Працював у сфері культури. Військову службу проходив у військах МВС.

У 1978 р. закінчив юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Отримав спеціальність – юрист правознавець. Працював в органах прокуратури, завідувачем лабораторії криміналістичної техніки, асистентом, доцентом та завідувачем кафедри криміналістики юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

Відмінник освіти України. Нагороджений почесним знаком "За наукові досягнення". Адвокат, член спілки адвокатів України.

У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Криміналістична ідентифікація як засіб пізнання і доказування” (спеціальність 12.00.09), а у 2008 році – докторську дисертацію на тему: “Судова гносеологія: проблеми методології та практики” (спеціальність 12.00.09).

Напрями наукової діяльності – криміналістика, теорія пізнання, теорія держави і права, теорія доказів, юридична психологія, педагогіка, навчально-методична робота.
Лауреат Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання 2000 року – перша премія у номінації навчальних посібників.

Автор більше 170 наукових і науково-методичних праць у тому числі: 3 монографій, 3 підручників, 14 навчальних посібників.

З опублікованих праць 11 опубліковані з грифом Мінвузу, зокрема: два одноособові підручники, один підручник у співавторстві, вісім посібників у співавторстві.
Котюк І.І. є автором таких нових напрямів юридичної науки, як теорія судового пізнання та юридична гносеологія.

Під керівництвом Котюка І.І. підготовлені та захищені кандидатські дисертації:
– Мочкошем Яном Васильовичем на тему: „Методи дослідження кількісних даних предметів посягання злочинів у сфері економіки” (2002 р.);
– Паламарчук Людмилою Петрівною на тему „Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж” (2005 р.);
– Дунаєвською Людмилою Григорівною на тему „Розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги” (2006 р.).

Монографії Котюка І.І.: 1. „Теоретичні аспекти криміналістичної ідентифікації” (2004 р.); 2. „Кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче право України: Гендерна експертиза” (2004 р.); 3. „Теорія судового пізнання” (2006 р.).

Котюк І.І. є автором таких спецкурсів, як: „Теорія судового пізнання”, “Розслідування як процес пізнання” та “Теорія і практика криміналістичної ідентифікації”.

Є автором таких програм курсів та спецкурсів, як: „Теорія судового пізнання”, “Розслідування як процес пізнання”, "Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства", “Теорія і практика криміналістичної ідентифікації”, “Використання спеціальних знань у слідчій і судовій практиці”, “Юридична психологія” (у співавторстві з доц. Жабокрицьким С.В.), „Психологічні аспекти слідчої діяльності”, „Тактичні прийоми проведення слідчих дій”, ”Криміналістика” та науково-методичних матеріалів до вивчення курсу „Методика розслідування окремих видів злочинів” (у співавторстві з доц. Лисенком А.М.).

Поряд з роботою на юридичному факультеті більше десяти років викладав правознавство в Українському гуманітарному ліцеї при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Значну увагу приділяє методичному забезпеченню викладання правознавства в загальноосвітніх середніх навчальних закладах. Програми, підручники і посібники автора рекомендовані Міністерством освіти і науки України для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, гриф мінвузу отримали підручники Котюка І.І. „Основи правознавства” (2001) і „Основы правоведения” (2002), а також посібники Курс правознавства у трьох частинах – „Основи теорії держави і права” (2003-2008), „Основи публічного права України” (2004 та 2008), „Основи приватного права України” (2005 та 2007), ”Правознавство” (2007). ”Курс правознавства” (2008).

Гриф мінвузу отримали програми Котюка І.І. „Основи правознавства” (2001), „Правознавство для ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства” (2002), „Основи правознавства” для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної освіти (2009).

Протягом 2002–2005 років Міністерством науки і освіти України призначався головою Журі Всеукраїнської олімпіади з правознавства, а протягом 2003–2005 років – заступником голови Журі Всеукраїнського турніру юних правознавців.

Матеріали
Матеріали надав Лавринчук Віталій Олександрович

АвторFedКоментарів0Переглядів5760