Вхід на сайт

Привіт, шановний відвідувач нашого сайту!
Введіть ваші дані. Якщо потрібно, можна відновити пароль

Ввійти на сайт Реєстрація на сайтіВизначні Красилівчани

Наші земляки, що досягли успіху та слави
Арсенюк П.А.
Баранецький П.К.
Бенюк В.О.
Болюх Р.І.
Бородій В.О.
Булаєнко В.Д.
Вербицький Є.Т.
Відорт Г..
Водзінський Д.І.
Вознюк І.Т.
Горенко Л.В.
Гринюк Я.К.
Гуменюк Н.М.
Диса Л.Ю.
Дмитрук М..
Думка О.А.
Дячук А.Ю.
Єневич Ф.Ф.
Заголдний В.В.
Захаров В.Ф.
Каневський К..
Кирилюк Ю.В.
Кізюн П.К.
Ковальчук В.Ф.
Когут Г.І.
Кокойко І.М.
Колесник В.Д.
Коломієць М.І.
Кравчук В.В.
Красуцький М.І.
Крикун Ю.В.
Курко О.П.
Лаврик А.У.
Леонтюк А.К.
Либа М.Г.
Масловський І.О.
Михайлюк В.М.
Михайлюк М..
Михайлюк О.Й.
Міллер Е.Р.
Нечипорук В.М.
Ніколайчук В.І.
Пахольчук Ф.Є.
Римарук І.М.
Рудюк В.М.
Сидорук Г.Я.
Синиця Г.М.
Скибицький М.К.
Слободян М.Л.
Сташевська А.П.
Суховецький Г.Д.
Табола М.М.
Терлецький І..
Тимчук М.Ф.
Франчук В.О.
Харченко І.Я.
Хімічев Б.П.
Ходоровський В.І.
Хотовицький С.Х.
Шевчук Н.Ф.
Шкурін Є.А.
Яблонський О.В.

Інші визначні Красилівщани

Кравчук Леонід Васильович

Наша справжня адреса -

Кравчук Леонід Васильович

Кравчук Леонід Васильович

Вчений у галузi механiки твердого деформiвного тiла, мiцностi матерiалiв та конструкцiй, доктор технічних наук (1984), професор (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993)


Народився 16 січня 1937 року в м. Красилів, Красилівського району, Хмельницької області. Тут пішов до школи. З 1946р до 1953 р мешкав в м. Кременці Тернопільської області, де закінчив середню школу з золотою медаллю. В 1953 - 1958 р навчався в Київському політехнічному інституті і отримав диплом з відзнакою (червоний) інженера-механіка за спеціальність турбінобудування.

Трудову діяльність розпочав в 1958 р. інженером Інституту металокераміки та спеціальних сплавів АН УРСР і з цього часу працює в колективі, на базі якого в 1966 р. створено Інститут проблем міцності ім Г.С.Писаренка Національної академії наук України. В 1961 році поступив в аспірантуру, в 1963 р. захистив кандидатську, в 1984 р. - докторську дисертації. В 1997 р. йому присвоєне вчене звання професора за спеціальністю ‘‘Динаміка і міцність машин, приладів та апаратури‘. З 1983 р. Л.В.Кравчук - завідуючий відділом Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. Він автор 160 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 15 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Л.В.Кравчук - спеціаліст у галузі механіки матеріалів та міцності конструкцій в екстремальних умовах. Основною спрямованістю його наукової діяльності є: розробка методологічних принципів, створення експериментальної бази (стендів); комплексні дослідження механізмів пошкодження та руйнування різних класів матеріалів (жароміцних металічних, в тому числі з покриттями, конструкційної кераміки; композиційних неметалічних) та елементів конструкцій з них при складному термомеханічному навантаженні в корозійних середовищах, передусім у високотемпературних газових потоках.

З початку 60-х років Л.В.Кравчук розпочав наукові дослідження стосовно таких галузей техніки як транспортне енергомашинобудування ( стаціонарні газові турбіни, газотурбінні двигуни для авіації, водного транспорту та спеціального призначення і т.і.), ракетно-космічна техніка (розробка конструкцій та визначення несучої здатності елементів конструкцій космічних літальних апаратів, високотемпературних елементів ракетних двигунів). За його безпосередньої участі та керівництвом створена методологічна та наукова експериментальна база - газодинамічні стенди Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, унікальні засоби, які дозволяють проводити випробування матеріалів, натурних великогабаритних елементів конструкцій та їх моделей при температурах до 2700 К у трансзвукових газових потоках. Розроблені методи моделювання всього спектру чинників, що визначають умови їх експлуатації .

На стендах пройшли випробування матеріали та елементи конструкцій газотурбінних двигунів різних поколінь, космічних апаратів і ракетних двигунів комплексів "Восток","Союз","Буран" та інших. Дослідні роботи виконувались у тісній взаємодії з провідними підприємствами у галузях двигунобудування та космічної техніки Радянського Союзу і України.

За участь в опрацюванні систем космічних апаратів багаторазового використання в 1982 р. Л.В.Кравчука нагороджено медаллю «За трудову доблесть» , а у 1993 р. за комплекс робіт, присвячених дослідженням в галузі ракетно-космічної техніки, присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.

Він на протязі багатьох років є членом спеціалізованих вчених рад , членом редколегій наукових та науково-технічних журналів та збірників праць, чисельних координаційних рад при Президії НАН України та ін..


Матеріали
Матеріали надав Лавринчук Віталій ОлександровичНаціональна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
Автор понад 160 наукових праць (монографiї, науковi статтi, патенти, державнi стандарти, тощо). Основнi працi присвяченi вирiшенню проблем мiцностi конструкцiй в екстремальних умовах, дослiдженню механiзмiв пошкодження та руйнування рiзних класiв матерiалiв (жаромiцних металiчних, у тому числi з покриттями, конструкцiйної керамiки, композицiйних неметалiчних тощо), за умов складного термомеханiчного навантаження, створенню експериментальних установки та газодинамiчних стендiв для випробувань елементiв конструкцiй та їх моделей при температурах до 2700 К у трансзвукових газових потоках; розробцi методiв моделювання спектру чинникiв, що визначають умови експлуатацiї (температура, механiчнi статичнi та динамiчнi навантаження, корозiйна та ерозiйна дiя газових потокiв); обiрунтуванню розрахункових методiв дослiдження термонапруженого стану та прогнозування довговiчностi конструкцiй з урахуванням специфiки матерiалiв та умов їх використання.
Член Нацiонального Комiтету України з теоретичної та прикладної механiки, член редколегiї мiжнародного науково-технiчного журналу "Проблемы прочности".

Лауреат Державної премiї України в галузi науки i технiки (1993), лауреат премiї НАН України iм. М.К. Янгеля (2000).


АвторFedКоментарів0Переглядів2892